Communicatieadviseur VIPP GGZ

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. De regeling draagt onder andere aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over het zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten.

Ik werk aan de interne en externe communicatie. Website, video’s, nieuwsbrieven, intranet, infographics, …

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: GGZ Nederland
Bekijk de website