Communicatieadviseur VIPP GGZ

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. De regeling draagt onder andere bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over het zorgproces, medicatieveiligheid en de inzet van eHealth.

Ik werk aan de interne en externe communicatie. Website, video’s, nieuwsbrieven, LinkedIn, community …

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: GGZ Nederland
Bekijk de website